Regulering cryptocurrencies is moeilijk zonder wereldwijde consensus, zegt IMF-functionaris

Regulating cryptocurrencies is difficult without global consensus, says IMF official

Een van de belangrijkste economen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), heeft een toespraak gehouden waarin ze wijst op het belang van wereldwijde regulering van cryptocurrencies. Volgens haar kan deze markt zonder een gemeenschappelijke consensus uit de hand lopen.

Een stellige mening

Gita Gopinath is een vooraanstaand figuur binnen het IMF. Ze staat op het punt om de eerste adjunct-directeur van deze wereldwijde instelling te worden. Tijdens een van haar economische lezingen in New Delhi uitte ze haar zorgen over de huidige situatie op de cryptocurrency-markt.

Volgens Gopinath zou het gebrek aan uniforme regelgeving over de hele wereld, kunnen leiden tot het teniet doen van de inspanningen van individuele landen om te proberen de crypto-sector te beïnvloeden. Volgens Gopinath proberen verschillende landen verschillende oplossingen, waaronder verboden. De doeltreffendheid ervan is echter twijfelachtig, omdat exchanges die uit sommige economieën worden verdreven, in andere economieën conform werken.

Gita Gopinath deelde ook inzichten over een bepaalde groep landen:

“Het lijkt erop dat de adoptie van cryptocurrency in opkomende economieën aantrekkelijker is dan in ontwikkelde economieën. Als je kijkt naar de belangstelling over de hele wereld, zien we zeker een snelle adoptie in opkomende en ontwikkelende economieën.”

Dit baart haar zorgen, omdat dit soort landen als gevolg van volgens haar oneigenlijke kapitaalstromen een soort bypass van de veronderstelde vorm van geldstromen kunnen ervaren, waardoor de financiële stabiliteit van een land wordt aangetast. 

Verder wijst Gopinath op het huidige gebruik van cryptocurrencies en de problemen die daarmee gepaard gaan:

“Als mensen ze gebruiken als beleggingsklasse, dan zou dezelfde regelgeving die geldt voor effectenhandelaren en makelaars die handelen in effecten, moeten gelden voor crypto-activa. Als gereguleerde financiële instellingen daarentegen beleggen in crypto-activa, dan moeten dezelfde kapitaalbuffervereisten gelden als in traditionele markten, met als gevolg dat er regelgeving nodig is.”

Wat zijn de regelgevingsvooruitzichten voor de cryptomarkt?

Marktwaarnemers en analisten van de woorden van de topeconoom van het IMF geven aan dat haar voorstel moeilijk te verwezenlijken is en misschien zelfs grenst aan onmogelijk. Hoewel de toonaangevende economieën van de wereld een kans hebben om een gemeenschappelijke consensus te bereiken, kunnen we er niet op rekenen dat alle landen van de wereld dit voorbeeld zullen volgen. We zien nu al twee extreme gevallen, namelijk China, dat cryptocurrencies volledig heeft verboden, en El Salvador, dat Bitcoin tot wettig betaalmiddel heeft gemaakt. Volgens gegevens van de VN zijn er momenteel 195 landen in de wereld. Het is moeilijk om aan te nemen dat al deze landen precies hetzelfde standpunt zullen innemen over een onderwerp dat zo veel verdeeldheid zaait.

Disclaimer: Blockbulletin is niet verantwoordelijk voor investeringen op basis van de informatie op de website. Wij raden de lezers ten zeerste aan uitgebreid onderzoek te doen alvorens te investeren

Deel deze post

Meer nieuws

All articles loaded
No more articles to load

Leren

It seems we can't find what you're looking for.

Analyse

All articles loaded
No more articles to load

Leren

Hoe open en gebruik je de Exodus wallet?

De markt biedt veel hulpmiddelen om cryptocurrency op te slaan. In het artikel getiteld “Cryptocurrency wallets” legden we verschillende hulpmiddelen uit die de aandacht waard…

Cryptocurrency wallets

We spraken over veiligheid bij het handelen in cryptocurrency in een artikel met de titel “Online veiligheid“. We vermeldden ook hoe belangrijk het is om…

Cryptocurrency hardware wallets

Uit het artikel getiteld “Cryptocurrency wallets” kan je leren over de verschillende soorten wallets. De verschillende soorten wallets worden daar in het kort uitgelegd. Laten…

Wat zijn de beste cryptocurrency brokers?

In het artikel “Waar kun je cryptocurrencies kopen (Exchanges)“, lieten we je kennismaken met op welke exchange platforms je cryptocurrencies kunt kopen en verkopen. Maar…

Wat is een Decentralized Exchange DEX?

Een Decentralized Exchange, of kortweg DEX, is niets meer dan een beurs zonder centrale regelgevende instantie. Hoe verschilt een gedecentraliseerde beurs van de gecentraliseerde beurs…

Handelen in cryptocurrency

In de cryptocurrency markt, heb je te maken met veel mogelijkheden om in cryptocurrency te investeren of cryptocurrency te kopen of te verkopen. Als je…

Belasting op cryptocurrencies in Europa

Cryptocurrencies winnen steeds meer aan populariteit en worden langzamerhand een algemeen aanvaard betaalmiddel. Omdat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in het onderwerp van handel in…

Veilig online cryptocurrency bewaren

Wanneer we handelen op cryptocurrency exchanges, willen we het gevoel hebben dat onze fondsen volledig beschermd zijn. Je hebt waarschijnlijk meer dan eens gehoord over…
All articles loaded
No more articles to load