OpenSea verwijdert gebruikersaccounts zonder aankondiging

OpenSea deletes user accounts without notice

Sommige OpenSea gebruikers kunnen een echte schok gekregen hebben toen ze hun account probeerden te openen. Veel profielen zijn, zonder enige waarschuwing vooraf, door de beheerder verwijderd. Wat is er aan de hand?

Sociale media vol verhitte uitspraken

Op 3 maart ontketenden OpenSea gebruikers veel discussies op Twitter over de vermeende verwijdering van hun accounts. Een van de duidelijkste stemmen behoorde toe aan een influencer met de bijnaam Bornosor.eth.

Zoals de inhoud van zijn post luidt:

“Dit is absoluut geen goede dag. Werd wakker met het feit dat mijn @opensea handelsaccount gedeactiveerd/verwijderd werd zonder kennisgeving of enige uitleg, en hoorde veel soortgelijke berichten van andere Iraanse kunstenaars en verzamelaars. Wat is er in godsnaam aan de hand? Zuivert het OS zijn gebruikers onmiddellijk op basis van hun land?”

Zeer gerespecteerd figuur op het OpenSea platform Parin Heidari, wiens account ook verwijderd werd, ging nog verder in haar woorden:

“Wat je ons kunstenaars aandoet is nog erger dan wat zij ons [de Iraanse regering – noot van de redactie] hebben aangedaan. Omdat je ervan uitgaat dat je een gedecentraliseerd platform bent. Als je niet om Iraanse kunstenaars geeft, prima. Geef dan tenminste om onze NON-Iraanse verzamelaars”.

Ook op sites als Reddit is een verhitte discussie losgebarsten. Zoals blijkt uit de bovenstaande tweets, en uit de verklaringen van andere mensen die in deze situatie gedupeerd zijn, gaat de kwestie alleen om Iraanse burgers.

OpenSea’s reactie

OpenSea, een platform dat onder vuur ligt na vele aanvallen en meerdere Twitter vlaggen, besloot, in een poging de beeldramp tegen te gaan, eindelijk op de kwestie in te gaan. Later op dezelfde dag gaf het het volgende commentaar:

“Het spijt ons zeer voor de getroffen kunstenaars en makers, maar OpenSea is onderworpen aan een streng sanctiebeleid. We zijn een in de V.S. gevestigd bedrijf en houden ons aan de sanctiewetten van de V.S., wat betekent dat we verplicht zijn mensen die op Amerikaanse sanctielijsten staan te blokkeren voor het gebruik van OpenSea.”

Ondanks de rechtvaardiging voor het gedrag heeft het platform voortdurend onder vuur gelegen. Er zijn veel mensen geweest die vraagtekens zetten bij de werking ervan in deze situatie. Volgens sommige bronnen zijn kunstwerken, en de handel daarin, aan geen enkele vorm van sanctie onderworpen. Er zijn ook twijfels bij mensen van Iraanse afkomst die al vele jaren buiten hun land wonen en er geen banden mee hebben. Het bovenstaande commentaar was tot nu toe de enige officiële verklaring van het platform tegen de golf van woede van zijn gebruikers. 

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load