NFT holders kunnen miljoenen verdienen dankzij intellectuele eigendomsrechten, beweert oprichter van Apocalyptic Apes

NFT owners can make millions through intellectual property rights, says Apocalyptic Apes founder

Terwijl de NFT markt zachtjes afkoelt en veel van de populaire NFT producten aan waarde verliezen, zijn er beweringen dat de situatie binnenkort helemaal omgekeerd zou kunnen zijn. Een van de voorlopers van deze benadering is de oprichter van Apocalyptic Apes.

Intellectuele eigendom wint aan belang

De populairste manier om geld te verdienen met Non-fungible NFT tokens is op dit moment natuurlijk permanente handel. Anderen met NFT’s staan op hun beurt garant voor winst door ze te bewerken. De opkomende markt, ondertussen, lijkt andere mogelijkheden te bieden.

Bill Starkov, oprichter van Apocalyptic Apes en lid van de Bored Ape Yacht Club (BAYC), merkt op dat NFT houders ook licenties op intellectuele eigendomsrechten kunnen nemen, waarmee de basis gelegd wordt voor miljoenen.

Projectontwikkeling een kans voor token houders

De groeiende populariteit van een bepaalde NFT collectie, kan de markt bepalen om steeds meer de afzonderlijke elementen ervan te willen exploiteren. Zoals Starkov zegt, gebaseerd op de Bored Ape Yacht Club:

“Houders kunnen duizenden dollars genereren door hun apen in licentie te geven voor commercieel gebruik”.

Met andere woorden, hij brengt zijn visie nog dichterbij:

“In de toekomst zullen NFT-houders honderden miljoenen dollars verdienen door intellectuele eigendomsrechten, want NFT’s worden in de toekomst je nieuwe Jay Leno, worden je nieuwe Jimmy Kimmel, je nieuwe Oprah”.

Zoals Starkov opmerkt, wil dit scenario echt werken, dan moeten mensen hun NFT’s langer willen houden en tegelijk ontwikkelaars in staat stellen de projecten erachter te ontwikkelen.

Auteursrecht anders opgevat

Uit onderzoek blijkt dat een grote groep NFT gebruikers de begrippen auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten verkeerd interpreteert. Velen denken dat ze, door niet-verwisselbare munten te kopen, volledige rechten verwerven op de elementen die hun inspiratiebron zijn. In sommige gevallen leidt dit tot grote misverstanden en, als gevolg van onvoldoende voorlichting, tot een vertraagde invoering van NFT als marktsegment. Een voorbeeld is een project met de naam Spice DAO, dat in januari van dit jaar plannen aankondigde om een tekenfilmserie te maken, gebaseerd op de roman “Dune”. Het zou onderpand hebben in de vorm van koopbare NFT tokens. Dit leidde ertoe dat veel mensen geloofden dat het verwerven van zulke penningen hen auteursrecht over het oorspronkelijke werk zou geven.

Niettemin lijkt het idee om geld te verdienen met het in licentie geven van intellectuele eigendom een heel interessant concept. Vooral voor zo’n jonge markt als NFT. Educatieve ondersteuning voor uitgevende instellingen van tokens wat betreft de rechten die de houders ervan toekomen, zou het proces aanzienlijk kunnen versnellen.

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load