Koeweit verbiedt cryptocurrencies

New regulations in the UK will combat misleading cryptocurrency ads

Op dinsdag 18 juli deed Koeweit een verontrustende aankondiging die weerklank vond bij lokale aanhangers van cryptocurrencies. De Kuwait Capital Markets Authority (CMA), of kortweg CMA, kondigde een “totaal verbod” aan op alle activiteiten met virtuele activa in het land.

Koeweits radicale stappen tegen de cryptomarkt

Koeweit voegt zich bij de rijen van landen die radicale stappen hebben ondernomen tegen crypto. De CMA heeft een circulaire uitgegeven die een einde maakt aan betalingen, investeringen en mining van cryptocurrency en geen mazen laat die gebruikt kunnen worden om het verbod te omzeilen. Het verschuift ook de verantwoordelijkheid naar lokale toezichthouders en verbiedt hen om licenties uit te geven voor cryptocurrency-gerelateerde diensten.

De redenen voor deze revolutionaire beslissing zijn veelvoudig. Volgens de toezichthouder hebben cryptocurrencies geen wettelijke status en vaak ook geen specifieke uitgever. Hun prijzen worden gedreven door speculatie, waardoor ze blootstaan aan schommelingen en scherpe dalingen.

De Koeweitse autoriteiten lijken cryptocurrency daarom met wantrouwen te benaderen, uit angst voor de impact ervan op de economische stabiliteit van het land.

Gecoördineerde actie tegen cryptocurrencies

Het is ook vermeldenswaard dat de CMA niet onverschillig is geweest voor de dreigingen van witwassen en terrorismefinanciering. De nieuwe regelgeving is in lijn met nationale maatregelen om deze misdaden te bestrijden, wat de standvastige en resolute aard van de acties van de toezichthouder onderstreept. Er wordt duidelijk gemaakt dat cryptocurrencies in het licht van deze uitdagingen geen geschikt alternatief zijn voor Koeweit.

De CMA beperkt zich niet alleen tot verboden. De toezichthouder hecht veel belang aan de bewustwording van klanten en voorlichting over de risico’s die gepaard gaan met het investeren in cryptocurrencies. Dit initiatief is erop gericht om het publiek ervan bewust te maken dat investeringen in crypto-activa niet alleen riskant zijn, maar ook geen enkele garantie op juridische zekerheid bieden.

Het is ook buitengewoon interessant om op te merken dat de beperkingen die de CMA heeft opgelegd deel lijken uit te maken van een groter plan. Uitgelekte informatie van Koeweitse instellingen meldt dat soortgelijke verboden zijn uitgevaardigd bij de Centrale Bank van Koeweit, het Ministerie van Handel en Industrie en de Regelgevende Eenheid voor Verzekeringen. Het lijkt erop dat de hele Koeweitse overheid zich heeft verenigd in een poging om de impact van cryptocurrencies op de markten van het land te elimineren.

Koeweit besluit achter te blijven

De beslissing van Koeweit heeft internationaal veel stof doen opwaaien. Veel crypto-enthousiastelingen zijn van mening dat het verbod te hard is en geen rekening houdt met de positieve aspecten van de technologie. Toch laat het besluit zien dat het onderwerp cryptocurrencies veel emoties losmaakt in de wereld, en dat het debat nog lang niet voorbij is.

Disclaimer: Blockbulletin neemt geen verantwoordelijkheid voor investeringen gebaseerd op de informatie van de website. Wij raden de lezers ten zeerste aan uitgebreid onderzoek te doen alvorens te beleggen.

DEEL dit artikel

Meer nieuws

XRP reaches another milestone - number of active unique addresses rises to record levels

XRP presteert beter dan Bitcoin en Ethereum

In de afgelopen week deed XRP het qua kapitaalstromen duidelijk beter dan zijn belangrijkste rivalen Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH). Bovendien noteerde het een indrukwekkende instroom van…
Solana and Avalanche on the eye of investment funds

Solana en Avalanche in het vizier van beleggingsfondsen

Twee alternatieve munten, Solana (SOL) en Avalanche (AVAX), krijgen steeds meer belangstelling en trekken achtereenvolgens de aandacht van beleggingsfondsen. Hoewel bitcoin (BTC) de belangrijkste focus blijft, winnen…
All articles loaded
No more articles to load

Leren

Cryptocurrency wallets

Cryptocurrency wallets

We spraken over veiligheid bij het handelen in cryptocurrency in een artikel met de titel “Online veiligheid“. We vermeldden ook…
Crypto hardware wallets

Cryptocurrency hardware wallets

Uit het artikel getiteld “Cryptocurrency wallets” kan je leren over de verschillende soorten wallets. De verschillende soorten wallets worden daar…
Trading cryptocurrencies

Handelen in cryptocurrency

In de cryptocurrency markt, heb je te maken met veel mogelijkheden om in cryptocurrency te investeren of cryptocurrency te kopen…
How to file cryptocurrency taxes

Belasting op cryptocurrencies in Europa

Cryptocurrencies winnen steeds meer aan populariteit en worden langzamerhand een algemeen aanvaard betaalmiddel. Omdat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in…
All articles loaded
No more articles to load

Analyse

All articles loaded
No more articles to load

Laatste nieuws

All articles loaded
No more articles to load