Is Bitcoin (BTC) een bescherming tegen inflatie?

How to buy Bitcoin

Inflatie treft elke burger elk jaar. Dit jaar is de situatie bijzonder moeilijk in de Verenigde Staten. In dit land is de consumentenprijsindex (CPI) in juni 2021 met 5,4% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit is de hoogste stijging van deze index in maar liefst 13 jaar! In een postcovidale wereld zijn de prijzen gestegen, en wordt het leven voor zelfs de gewone man helaas moeilijker. Hoe kun je je indekken tegen inflatie? En is bitcoin (BTC) geschikt voor dit doel?

Bitcoin – een inflatie-indekking

Na de openbare CPI meting begon de prijs van Bitcoin (BTC) langzaam te dalen. De prijs van ’s werelds grootste cryptocurrency, in termen van marktkapitalisatie, daalde met ongeveer 2%. Bitcoin begon vanaf een plafond van $33.000 om te dalen naar $32.854 na de bekendmaking van de CPI-gegevens (deze gegevens zijn van dinsdag 13 juli 1:10 uur Eastern Time). 

Een vergelijkbare situatie deed zich voor bij de vorige CPI meting. In mei van dit jaar daalde de prijs van Bitcoin met 7% op een dag dat de gegevens aantoonden dat de consumentenprijsindex in het snelste tempo sinds 2008 stegen. Theoretisch gezien zou er met een hogere inflatie meer vraag moeten zijn naar activa die kunnen dienen als activa die hun waarde kunnen behouden, zoals Bitcoin.

Voorstanders van Bitcoin (BTC) als een hedge tegen inflatie

Voorstanders van Bitcoin (BTC) beweren dat ondanks recente waardedalingen, het nog steeds een belangrijke activa kan zijn die de kracht van inflatie weerstaat. Hun argument is dat het aantal munten dat kan worden uitgegeven vastligt, zodat Bitcoin niet onderhevig is aan de manipulaties die door de overheid worden uitgevoerd. Zij verwijzen naar het “easy money”-beleid van de Verenigde Staten, waarbij geld wordt bijgedrukt om de economische groei te stimuleren. Het gevolg van het drukken van geld is dat de productie van goederen niet kan worden bijgehouden, waardoor de prijzen stijgen en de koopkracht van Amerikaanse huishoudens daalt.

Conclusie

Bitcoin (BTC) verschilt van andere populaire inflatiedekkingen. Zijn waarde is uitsluitend gebaseerd op de bereidheid van andere mensen om het te bezitten: dit komt omdat het digitale token niet gebonden is aan andere activa, zoals olie, onroerend goed of goud, die van nature kunnen stijgen met de consumentenprijzen. Dus zelfs als de inflatie stijgt, is dat niet noodzakelijkerwijs een indicatie voor de stijging van de prijs van wat nu al ’s werelds populairste cryptocurrency is. Dus, is Bitcoin een goede hedge tegen inflatie en is het de moeite waard om er je spaargeld in te bewaren? De huidige koersdaling van Bitcoin ondersteunt deze theorie niet noodzakelijkerwijs, terwijl het idee uiteraard veel aanhangers heeft die stellen dat de tijd zal bewijzen dat Bitcoin inderdaad inflatiebestendig is.

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load