In deze landen zijn cryptocurrencies illegaal

Here are the countries where cryptocurrencies are illegal

Sinds cryptocurrencies ontstonden, zijn ze uiterst controversieel. Deels door onbegrip, want het onderwerp is moeilijk, en deels door een zekere “abstractie” – Immers, cryptocurrency is een of andere niet tastbare waarde, niet zoals de FIAT valuta’s zoals we die kennen en elke dag gebruiken. Ondanks de twijfels wenden steeds meer mensen zich tot cryptocurrencies, en willen er hun spaargeld in stoppen. Vanwege hun groeiende populariteit moeten overheden bepalen hoe cryptocurrencies zullen werken, of ze belast zullen worden, en of ze volgens de wet zelfs als wettig betaalmiddel gezien zullen worden. Dit is hedendaags de grootste beleidsuitdaging voor blockchain.

Aan de andere kant is het goed te bedenken dat niet elk land virtuele tokens erkent. Je kunt hieronder lezen in welke landen cryptocurrencies volledig verboden zijn. 

Algerije

Algerije verbiedt momenteel volledig het kopen, verkopen, gebruiken of opslaan van cryptocurrencies.

Bolivia

Cryptocurrencies zijn in Bolivia sinds 2014 volledig verboden. De Boliviaanse Centrale Bank vaardigde een resolutie uit die het gebruik verbiedt van valuta’s die niet door het land of de economische zone gereguleerd zijn.

China

China saneert de regelgeving voor cryptocurrency’s met toenemende intensiteit. 2021. Chinese ambtenaren beperkten het minen ervan in eigen land, evenals het uitwisselen van cryptocurrencies zelf in China, maar ook in het buitenland. De pogingen van de regering om cryptocurrencies te verzwakken zijn gelijkgesteld met China’s poging om een eigen digitale munt in te voeren.

Egypte

Dar al-Ifta in Egypte, het belangrijkste islamitische adviesorgaan van het land, vaardigde in 2018 een religieus decreet uit dat Bitcoin transacties als “haram” classificeert, een misdaad volgens de islam. Hoewel het decreet niet bindend is, werden de Egyptische bankvoorschriften in september 2020 aangescherpt om het verhandelen of promoten van cryptocurrencies zonder vergunning van de Centrale Bank te verhinderen.

Indonesië

De Indonesische Centrale Bank vaardigde een regel uit die het gebruik van cryptocurrencies als betaalmiddel volledig verbiedt vanaf 1 januari 2018.

Nepal

De Nepal Rastra Bank kondigde aan dat cryptocurrencies sinds augustus 2017 illegaal zijn.

Noord-Macedonië

Noord-Macedonië is tot nu toe het enige Europese land dat cryptocurrencies zoals Bitcoin, Ethereum en andere officieel verboden heeft.

Rusland

Hoewel cryptocurrencies in Rusland technisch gezien niet wettelijk verboden zijn, is daar wel een proces aan de gang om de blockchain technologie te bestrijden. Rusland vaardigde zijn wetgeving die cryptocurrencies reguleert voor het eerst uit in juli 2020, waarin cryptocurrency als belastbaar bezit werd gedefinieerd. In januari 2021 ging een wet van kracht die de ambtenaren van het land verbiedt cryptocurrencies te bezitten.

Turkije

16 april 2021. De Centrale Bank van de Republiek Turkije vaardigde een verordening uit die het gebruik van cryptocurrencies voor het betalen van goederen en diensten verbiedt. 

Vietnam

De Staatsbank van Vietnam heeft verklaard dat de uitgifte en het gebruik van Bitcoin (BTC) en andere cryptocurrencies als betaalmiddel illegaal is. De overheid verbiedt echter niet om cryptocurrencies te verhandelen of ze als activa aan te houden.

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load