“Cryptocurrencies als nationale munteenheden? Een stap te ver” – dit is de titel van een bericht dat we kunnen lezen op de blog van het Internationaal Monetair Fonds. Dit alles vlak voor de invoering van Bitcoin als wettig betaalmiddel in El Salvador.

Kritisch oordeel van het IMF

Lange tijd konden we negatieve meningen tegenkomen van vertegenwoordigers van het IMF, over de invoering van Bitcoin als wettig betaalmiddel in El Salvador. Vandaag geeft deze wereldorganisatie, hoewel ze niet duidelijk aangeeft tot wie haar verklaring gericht is, veel preciezer haar standpunt weer.

Op de pagina’s van hun blog wijzen Tobias Adrian en Rhoda Weeks-Brown op de voordelen van de blockchain technologie. Ze wijzen onder meer op de snelle ontwikkeling ervan, de onmiddellijke betalingen, de mogelijkheid van grotere financiële inclusie, en het concurrentievermogen dat erdoor kan worden bereikt.

De belangrijkste boodschap van de toespraak is echter een aantal argumenten tegen de invoering van cryptocurrency als wettig betaalmiddel. Het eerste en belangrijkste is de hoge volatiliteit van cryptocurrencies. In dit geval haalden de vertegenwoordigers van het IMF de piek aan die Bitcoin in april bereikte om in twee maanden tijd meer dan 50% van zijn waarde te verliezen.

Het IMF merkt op dat als cryptocurrencies als wettig betaalmiddel zouden worden aangenomen, ze door schuldeisers zouden moeten worden aanvaard om financiële verplichtingen af te lossen. Dit zou ook veranderingen met fiscale gevolgen met zich meebrengen, terwijl politieke aspecten worden aangepast. Zowel import als export zouden aan grote wisselkoersschommelingen onderhevig kunnen zijn. Ook de financiële integriteit lijkt in de ogen van de opstellers van de tekst gevaar te lopen. Zij wijzen op de mogelijkheid van witwassen van geld, financiering van terrorisme of zelfs belastingontduiking.

Naast macro-economische kwesties wijst het IMF op huishoudens en kleine bedrijven die, in plaats van zich op productieve activiteiten te richten, veel aandacht en middelen zouden besteden aan de keuze welk geld ze willen aanhouden. De invoering van cryptocurrencies als wettig betaalmiddel zou voor een groot deel van de bevolking ook tot financiële verliezen kunnen leiden als gevolg van wisselkoersschommelingen, fraude of technische storingen.

Voor het IMF is het gebrek aan controle over cryptocurrencies, en het ontbreken van een centrale emittent, ook een groot probleem. Een monetair beleid dat gebaseerd is op een goed waarover de staat geen controle heeft, is hier moeilijk te aanvaarden. Ook de milieu-aspecten van cryptocurrencies zoals Bitcoin werden belicht en “tragisch” genoemd.

Lening aan El Salvador 

Lang voordat Bitcoin in El Salvador als wettig betaalmiddel werd ingevoerd, vroeg het land het Internationaal Monetair Fonds om een lening van $ 1 miljard. Op dit verzoek werd niet positief gereageerd. En dat allemaal vanwege Bitcoin. Hoewel er nog steeds gesprekken gaande zijn, zijn er weinig aanwijzingen voor een positieve afloop.