Hoeveel mensen in de wereld bezitten cryptocurrencies?

How many people in the world own cryptocurrencies1

Je hebt waarschijnlijk gemerkt dat de adoptie van cryptocurrencies snel groeit. Maar heb je je ooit afgevraagd hoeveel mensen dit soort activa eigenlijk bezitten? In dit artikel nemen we een kijkje naar de cijfers.

Cryptocurrencies wereldwijd

Dankzij de gegevens van Triple-a.io kunnen we een vrij interessant beeld krijgen van de wereldwijde adoptie van cryptocurrencies. Het eerste stukje informatie dat ons opvalt is dat cryptocurrencies in handen zijn van bijna 300 miljoen wereldburgers. Dat is maar liefst 3,9% van de bevolking. Als we een uitsplitsing maken naar werelddeel, zien we dat Azië op kop ligt. Het is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de actieve marktdeelnemers (56,5% van het totale aantal). Europa komt op de tweede plaats (13,4%), gevolgd door Afrika (11,3%), Noord-Amerika (9,9%), Zuid-Amerika (8,5%) en tenslotte Australië en Oceanië (0,4%).

Aangezien Azië het dichtstbevolkte continent is, is het niet verwonderlijk dat het de meeste marktdeelnemers herbergt. Het heeft ook een stevige vertegenwoordiging per land.

Cryptocurrencies van dichterbij bekeken

Meer dan 100 miljoen actieve gebruikers – op zulke aantallen kan India bogen. Interessant is dat het beleid van dit land niet eenduidig is over de kwestie van het verhandelen en bezitten van crypto-activa. Dit weerhoudt inwoners er echter niet van ze te kopen. De andere plaatsen op het podium worden ingenomen door de Verenigde Staten (27,5 miljoen) en Rusland (17,4 miljoen).

Om een echt beeld van de markt te krijgen, is het echter de moeite waard na te gaan welk percentage van de bevolking van elk land cryptocurrencies bezit. Hier ziet de situatie er even interessant uit.

TripleA - triple-a.io.png

Zoals je ziet, gaat de snelst groeiende adoptie ter wereld naar Oekraïne, waar maar liefst 12,73% van de burgers crypto bezit. Het wordt gevolgd door Rusland (11,91%), en Venezuela (10,34%). De Verenigde Staten staan in deze lijst op de zesde plaats (8,31%). India, daarentegen, dat qua inwonertal de koploper was, stond op de zevende plaats (7.3%).

Als we alleen op de bovenste drie plaatsen letten, kunnen heel interessante conclusies getrokken worden. De adoptie van cryptocurrencies gaat het snelst in landen met een onzekere economische en politieke situatie. Het recente Russisch-Oekraïense conflict had terecht een sterke invloed op de bevolking van beide landen. De economische verzwakking van Oekraïne, de sancties die aan Rusland werden opgelegd, leidden ertoe dat de tegoeden van de inwoners gedeeltelijk werden veiliggesteld in tegoeden met een wereldwijde dimensie. Een nog beter voorbeeld is het op twee na grootste Venezuela, waar de jarenlange crisis het land naar een economische catastrofe en nog steeds voortschrijdende hyperinflatie leidde. De Venezolaanse burgers bleven, gezien de moeilijke situatie waarin ze zich bevonden, niet passief tegenover de rest van hun spaargeld en zorgden ervoor dat het beschermd werd. Er zijn steeds meer landen met soortgelijke problemen, dus deze ranglijst kan heel dynamisch veranderen.

Cryptocurrencies demografisch gezien

Een ander interessant feit dat we uit de op Triple-a.io gedeelde gegevens kunnen trekken is de demografie. Ze geven aan dat maar liefst 79% van de crypto-houders man is en slechts 21% vrouw. 54% van de marktdeelnemers is jonger dan 34 jaar. Op zijn beurt heeft 82% een universitaire opleiding. Dit wijst op een aanzienlijk voordeel van bepaalde groepen. Het is de moeite waard om in de gaten te houden of deze regels de komende jaren zullen aanhouden.

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load