Experts spreken zich uit over MiCa – de nieuwe EU-regelgeving van cryptocurrencies

European Union market regulator calls for Proof-of-Work ban

Na maanden van discussie en bevindingen is de nieuwe wet over de activiteiten van crypto-dienstverleners in Europa aangenomen. Experts hebben besloten er commentaar op te geven, en het lijkt erop dat de meningen verdeeld zijn.

MiCa wordt werkelijkheid

De nieuwe wet van de Europese Unie is aangenomen. Markets in Crypto-Assets (MiCa), is een reeks richtlijnen voor dienstverleners, betreffende dienstverleners voor cryptocurrency activa (CASP). De wet was al lang door de markt verwacht. Het duurde vele maanden voordat vertegenwoordigers van het bestuur van de Europese Unie het eens werden over de vorm ervan. Uiteindelijk deden ze dat. Intussen zijn sommige deskundigen vol lof over de nieuwe richtlijnen, terwijl anderen er geen droog oogje over laten vallen.

Onder de figuren die er positief over spreken is Richard Gardner, CEO van Modulus, een bedrijf voor handelstechnologie. Volgens hem biedt MiCa wat de markt verwachtte, namelijk duidelijke regelgeving. In zijn eigen woorden:

“Niet alles wat in MiCa is opgenomen zal alle spelers aanspreken, maar op dit moment moet de sector gewoon begrijpen wat er van hem verwacht wordt. De tijd voor een gids is allang gekomen, zodat de marktdeelnemers weloverwogen kunnen handelen.”

Aanvullend op zijn verklaring voegde Gardner eraan toe dat de nieuwe wet een manier is om marktmisbruik en -manipulatie op te ruimen. Het is ook een kans om een einde te maken aan de vertraging van de sector en een positief signaal te geven voor de ontwikkeling ervan.

Een welkome stap in de goede richting

Een andere positieve stem over de kwestie is Petr Kozyakov, CEO van Mercuryo, een bedrijf dat betalingsinfrastructuur ontwikkelt. Volgens hem is de Europese resolutie een kans om het potentieel van de sector te ontsluiten, en tevens een stimulans voor de verdere ontwikkeling ervan. Daarmee is het een welkome stap, in de goede richting. Hij gaf een ruimer commentaar met deze woorden:

“Er is een reëel verlangen naar een duidelijke reeks regels om personen en bedrijven die al op cryptocurrencies zijn overgestapt te beschermen, slechte actoren uit te roeien en anderen aan te moedigen ze op grotere schaal in te voeren.”

Een schending van de grondrechten van Europeanen?

Maar zoals blijkt, zijn er stemmen opgegaan die het tegendeel beweren. Zo werd een interessante observatie gedeeld door Seth Hertlein, wereldwijd hoofd van wallet fabrikant Ledger. Hij meent dat de Europese Unie een kans gemist heeft om marktaandeel terug te winnen en daarmee achterloopt op de Verenigde Staten, waar de blockchain technologie veel vlotter ingang vindt. Volgens Harlein kan de nieuwe regelgeving de fundamentele rechten van Europeanen schenden.

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load