Europese Centrale Bank kondigt onderzoek naar digitale euro aan

European Central Bank announces exploration of digital euro cryptocurrency

‘’De Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten de onderzoeksfase te starten van een project waarin de digitale euro wordt verkend. Verwacht wordt dat het 24 maanden zal duren’’.

De volgende etappe van een lange reis

Er wordt al vele maanden gespeculeerd over de mogelijkheid van een digitale euro. Potentieel onderzoek, verkennende en uitvoerende werkzaamheden zullen naar verwachting tot de komende vier jaar in beslag nemen. Intussen heeft de Europese Centrale Bank(ECB) aangekondigd dat zij in nauwe samenwerking met het Europees Parlement en de Europese Commissie de onderzoeksfase ingaat. Dit omvat het identificeren en oplossen van problemen in verband met ontwerp en distributie. De ECB heeft aangekondigd dat zij zich zal toeleggen op het zo functioneel en gebruikersgericht mogelijk maken van het digitale euro resultaat. Deze fase zal naar verwachting verschillende vormen van onderzoek omvatten, waaronder focusgroepen, prototyping en ook conceptualisering. In een door de ECB uitgegeven verklaring kunnen we lezen dat de digitale euro bedoeld is om tegemoet te komen aan de behoeften van de Europeanen, en tegelijkertijd allerlei illegale activiteiten te voorkomen. Er zij evenwel op gewezen dat dit weliswaar een verkennende fase van de werkzaamheden is, maar dat het resultaat niet zal bepalen of de digitale euro al dan niet in omloop zal worden gebracht. Toch lijkt het concept veelbelovend, zoals ECB-president Christine Lagarde benadrukt in een verklaring die luidt:

“Negen maanden zijn verstreken sinds de publicatie van ons verslag over de digitale euro. Gedurende deze periode hebben wij verdere analyses uitgevoerd, burgers en professionals gevraagd en verscheidene experimenten uitgevoerd met bemoedigende resultaten. Dit alles heeft ons doen besluiten in een hogere versnelling te schakelen en met het digitale europroject te beginnen.”

Als we bovenstaande informatie geloven, kunnen we aannemen dat de ECB weliswaar het hoofd koel houdt over de lancering van haar digitale munt, maar dat haar aanwezigheid in de portemonnees van de Europeanen slechts een kwestie van tijd is.

Kan de digitale euro concurreren met Bitcoin (BTC)?

In de blockchain gemeenschap wordt de laatste tijd steeds vaker gesproken over de potentiële concurrentie die CBDC’s kunnen vormen voor Bitcoin. Deze worden versterkt door de gebeurtenissen in China, waar het proces van invoering van de digitale yuan samenvalt met de verdringing van Bitcoin uit het land. Voorlopig neemt de Europese Unie het echter niet op tegen cryptocurrencies. Er zijn echter voorstellen voor nieuwe regelgeving die het publiek verontrusten dat zich rond de cryptowereld heeft verzameld. Terwijl CBDC’s tot voor kort positieve emoties losmaakten en het vertrouwen in centrale banken deden toenemen, is dit sentiment aan het wegebben uit vrees voor buitensporige controle. Ontwikkelaars van digitale valuta’s van centrale banken ontkennen dat CBDC’s concurreren met BTC. Bitcoin-aanhangers uiten echter steeds vaker hun zorgen over de toekomst.

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load