Volgens informatie van 23 juni 2021 heeft de Bank voor Internationale Betalingen (BIS) haar volledige steun verleend aan de ontwikkeling van digitale valuta’s van centrale banken (CBDC). Dit besluit werd onder meer ingegeven door de noodzaak van een algemene modernisering van betalingsverkeer in de klassieke zin van het woord, maar ook om de volledige overname van de financiële sector door reuzen uit de “Big Tech”-sector te voorkomen.

Wat is de Bank voor Internationale Betalingen en waarom is haar advies belangrijk?

De Bank voor Internationale Betalingen, of kortweg BIS, wordt ook wel de “centrale bank van de centrale banken” genoemd. Deze instelling werd in 1930 in Den Haag opgericht en heeft als voornaamste doel, zoals u wellicht al raadt, de centrale banken te helpen. Momenteel functioneert de BIS als een naamloze vennootschap waarvan de belangrijkste aandeelhouders de centrale banken zijn. Er zijn er 60 in totaal, waaronder: Nationale Bank van Polen en Europese Centrale Bank. Momenteel is de hoofdtaak van de BIS het ondersteunen van centrale banken bij het voeren van monetair beleid en het helpen handhaven van financiële stabiliteit.

De BIS heeft een advies uitgebracht over digitale valuta’s

In een pandemisch tijdperk waarin de meeste handel zich naar de online ruimte heeft verplaatst, zijn veel banken gaan nadenken over de wijsheid om digitale valuta in omloop te brengen. Op basis van een jaarverslag werd samengevat dat maar liefst 56 centrale banken (dat is bijna 1/5 van alle centrale banken in de wereld!) dit overwegen. Daar zijn verschillende redenen voor. 

In de eerste plaats wordt, ten dele als gevolg van de COVID-19 pandemie, maar zeker ook ten dele door de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën, in de wereld steeds minder contant geld gebruikt. In hoogontwikkelde landen verloopt een groot deel van de handel gewoon via internet en de computer, zonder het huis te verlaten. Bijgevolg worden betalingen ook online verricht.

Ten tweede zijn centrale banken in landen bang om de controle over de digitale betalings sector “uit handen te geven” aan technologie giganten. Dit is een zeer reëel scenario. Als voorbeeld, kijk maar naar de Libra munt gecreëerd door Facebook. Technologiebedrijven hebben een voordeel dat bestaat uit het aantal gebruikers dat op sociale netwerken is geregistreerd.

Afronding

De meeste deskundigen zijn het erover eens dat digitale euro’s of digitale dollars nog een verre toekomst hebben. Tot dusver hebben de centrale banken zich alleen gebogen over de wenselijkheid van de invoering van een dergelijke oplossing. Wat zal de tijd uitwijzen? Voorlopig kunnen we nog niets met zekerheid zeggen. Tot dusver is de digitale munt met succes ingevoerd in één land, namelijk de Bahama’s. Dit geld staat bekend als “Sand Dollar”. Andere landen experimenteren gewoon.