De CEO van Ripple is gematigd optimistisch over transparante crypto wetgeving in 2023

Ripple renewed SBI system for XRP transactions ODL volumes grow 9x

Brad Garlinghouse ging op dinsdag 3 januari naar Twitter en zette uiteen hoe hij denkt dat het zojuist begonnen jaar eruit zal zien. Volgens hem moet “duidelijkheid in de regelgeving voor cryptocurrencies,” een prioriteit zijn voor de huidige machthebbers.

Gematigd optimisme over cryptowetgeving

Naar aanleiding van de eerste dag van het 118e Congres nam Ripple CEO Brad Garlinghouse de moeite om op Twitter zijn observaties te delen, ten aanzien van mogelijke regulering van de cryptocurrency markt in de Verenigde Staten. Hij toonde bij deze gelegenheid gematigd optimisme, gecombineerd met hoop op een doorbraak in de kwestie dit jaar. 

In een van zijn eerste woorden gaf de Ripple CEO aan dat regelgevende intenties bipartisan en bicameral zijn. Een dergelijke benadering door de machthebbers zou een gelegenheid moeten bieden om zowel de problemen te begrijpen als concrete actie te ondernemen. Bij die gelegenheid verwees Garlinghouse naar wetten als de Securities Clarity Act, de Responsible Financial Innovation Act en de Clarity for Digital Tokens Act. Hij beschouwde ze als bewijs dat de Verenigde Staten niet met een zogenaamde “blanco lei” beginnen aan de opbouw van hun regelgevend kader voor de cryptocurrency-markt.

Er zijn geen perfecte oplossingen, maar velen kunnen goede zijn

In verdere woorden wijst Garlinghouse erop dat geen enkele wet perfect is, en dat het moeilijk zal zijn om daarmee alle marktspelers tevreden te stellen. In zijn eigen woorden:

“Geen enkele wet is perfect en er zal er waarschijnlijk nooit een zijn die iedereen tevreden stelt. Maar perfectie mag niet de vijand zijn van vooruitgang – deze voorstellen zijn meer dan een uitgangspunt voor het debat in dit nieuwe Congres. De inzet kon niet hoger zijn.”

Hij wees er ook op hoe het beeld van de huidige regelgeving in de Verenigde Staten zich verhoudt tot andere regio’s in de wereld:

“Singapore, de EU, Brazilië en Japan hebben allemaal cryptokaders, en het VK loopt ver voor op de VS. Maar het gebrek aan gecoördineerde normen over de hele wereld (of enige in de VS) blijft het bedrijfsleven naar landen met lagere regelgevingsbalken duwen, met soms desastreuze gevolgen (FTX).”

Gebrek aan regelgeving voor cryptocurrency is een bedreiging voor de markt

De laatste van de hierboven geciteerde zinnen geeft botweg aan wat een probleem het gebrek aan transparantie in de regelgeving is. Het voorbeeld van de mislukte FTX exchange is daar het bewijs van. Aan de andere kant zijn degenen die hier het meest onder lijden de gebruikers van deze entiteiten.

“De status quo veranderen is nooit gemakkelijk, maar ik geloof dat de wil om te handelen er is. De bouwstenen voor regulering zijn al aanwezig, en we hebben de kans om recht te doen aan de miljoenen Amerikanen die al geïnteresseerd zijn en zullen blijven in cryptocurrencies,” besloot Garlinghouse.

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load