De bandbreedte van het Bitcoin Lightning Network groeit exponentieel

What is the bitcoin lightning network

Terwijl Bitcoin (BTC) steeds aan populariteit wint en blijft winnen, worden er steeds meer transacties in zijn ecosysteem verwerkt. De blockchain van Bitcoin is in wezen een databank waarmee deelnemers aan het netwerk alle eerdere, geregistreerde transacties kunnen zien. Deze databank wordt gedistribueerd, en elke gebruiker van het netwerk heeft er een kopie van. Dit voorkomt fraude, maar brengt helaas een vrij ernstig probleem met zich mee: Bitcoin’s schaalbaarheidsprobleem. Dit is waar het Bitcoin Lightning Network, het antwoord op het schaalbaarheidsprobleem van het netwerk, in het spel komt.

Wat is het Bitcoin Lightning Network?

Het idee achter het Bitcoin Lightning Network is dat je niet elke afzonderlijke transactie op de blockchain hoeft vast te leggen. In plaats daarvan voegt het Lightning Network een extra laag toe aan de Bitcoin blockchain (BTC) en stelt het gebruikers in staat betalingskanalen te creëren tussen twee instanties die op die extra laag draaien. Deze kanalen kunnen zo lang bestaan als nodig is, en omdat ze tussen twee personen worden opgezet, zullen transacties bijna ogenblikkelijk zijn en zijn er zeer lage of geen kosten.

In tegenstelling tot een transactie die direct op de Bitcoin blockchain loopt, worden instant transacties off-chain verwerkt. Dit gebeurt via een mechanisme dat knooppunten in staat stelt alle mogelijke transactieroutes bij te houden. 

Het Bitcoin Lightning Network biedt een eenvoudige manier om het al lang bestaande schaalbaarheidsprobleem van de blockchain op te lossen, wat Bitcoin zou kunnen helpen meer gebruikers te bereiken. 

De huidige toestand van het Bitcoin Lightning Network

Om te beginnen een beetje geschiedenis. Het idee van het Bitcoin Lightning Network protocol ontstond in 2015, om pas in 2018 als betaproject live te gaan. Aanvankelijk wekte het niet veel belangstelling. Onlangs is er echter iets veranderd. 

Gebaseerd op gegevens verzameld door Arcane Research, had het Bitcoin Lightning Network begin 2021 een bandbreedte van 1040 BTC. Sindsdien is er een toename van de bandbreedte met wel 70%. Momenteel staat hij op ongeveer 1800 BTC, wat een recordhoogte is. Aan de hand van de gegevens kun je zien dat het 39 dagen duurde om de bandbreedte te verhogen van 1100 BTC naar 1200 BTC, terwijl de toename van 1200 BTC naar 1300 BTC 34 dagen duurde. Dit betekent dat er sprake is van een exponentiële groei.

Aangenomen wordt dat de exponentiële toename van het gebruik van het Bitcoin Lightning Network te danken kan zijn aan de invoering van Bitcoin als wettig betaalmiddel in El Salvador, wat uiteraard een toenemend gebruik tot gevolg heeft.

Voltooiing

De wijdverbreide toepassing van het Bitcoin Lightning Network protocol kan leiden tot een groter gebruik van Bitcoin (BTC) in het dagelijks leven. Aan de hand van het voorbeeld van El Salvador kunnen we zien dat zo’n situatie evengoed mogelijk is. Er wordt voorspeld dat het gebruik van het BLN protocol nieuwe gebruikers zal aantrekken voor deze toch al populaire cryptocurrency.

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load