De laatste jaren is er veel gesproken over de noodzaak om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Om deze bedreigingen effectief tegen te gaan, voeren regeringen wetten in die de regels voor de werking van de financiële sector veranderen. Steeds vaker hebben ze invloed op cryptocurrencies, die naar de mening van het Amerikaanse Congres een moderne bedreiging kunnen vormen. Daarom werkt deze aan meer controle over de sector. De situatie wordt zorgelijk. Hier zie je welke veranderingen er momenteel op tafel liggen.

Bitcoin, Ether en hun hard forks als handelswaar; rechtsonzekerheid voor alle andere projecten

De wet die de handel in futures en opties regelt, en die al sinds 1936 van kracht is, zal de basis mogen worden voor de regulering van derivaten op basis van Bitcoin, Ether, en ook hun hard forks. De wet is sinds zijn ontstaan verschillende keren gewijzigd. Op grond ervan werd in 1974 de CFTC opgericht met volledige zeggenschap in de sector van de contracten. Dit zou toezicht op op de beurs verhandelde instrumenten betekenen, die de facto geen van de genoemde valuta’s zouden treffen. Het maakt echter een eliminatie door alle andere van hun segment uit te sluiten. Een dergelijke verandering schept rechtsonzekerheid voor andere projecten, met name ICO’s, door ze mogelijk als effecten te bestempelen.

Verbod op het gebruik van ongeoorloofde stablecoins

Volgens de nieuw opgestelde wet zal niemand het recht hebben om cryptocurrencies die gebaseerd zijn op traditionele munten uit te geven, te gebruiken en toestemming te geven voor het gebruik ervan. Alleen stablecoins die door de Secretary of the Treasury zijn goedgekeurd zullen in omloop mogen komen.

Verbod op privacy-coins en mixers

Verwacht wordt dat de wet op de bankdiensten zal worden gewijzigd, zodat het gebruik van cryptocurrencies met een hogere mate van anonimiteit gesanctioneerd zal worden. Elke activiteit die de mate van privacy verhoogt zal verboden worden. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal vijf jaar.

Smart contracts met een uitvoeringstijd van meer dan 24 uur zullen als termijncontracten worden aangemerkt

Dit is een belangrijke beperking voor de werking van smart contracts. Ze treft vooral de ruimte buiten gecentraliseerde exchanges.

Nieuwe definitie van wettig betaalmiddel en vergunning voor de uitgifte van digitale dollars

Cryptocurrencies zullen officieel niet langer als een mogelijk wettig betaalmiddel worden beschouwd. In plaats daarvan willen de autoriteiten voorschriften maken die de deur openzetten voor de creatie van een digitale dollar, waarvan de handel volledig geregistreerd zou worden.

Invoering van externe regelgeving in de Amerikaanse wetgeving

De FATF (Financial Action Task Force), is een instelling die voorschriften ter bestrijding van het witwassen van geld opstelt. Op haar grondvesten worden voorschriften gemaakt die onder meer ook betrekking hebben op cryptocurrencies. Hun richtlijnen, die in Parijs tot stand kwamen, zijn nog niet opgenomen, maar moeten worden uitgevoerd om de wet zowel in de Verenigde Staten als onder de economische partners van de VS gelijk te trekken.

Ingrijpende veranderingen

De bovengenoemde voorschriften lijken op het eerste gezicht veel te maken te hebben met anti-witwas en terrorismebestrijding. Ze gaan echter zo ver dat ze ook een sterke invloed hebben op de privacy. Men ziet zowel de noodzaak van nauwgezette controle als de wens om tot dan toe legitieme activiteiten te sanctioneren. Dit soort beperking van de ontwikkeling van de industrie vervult met onzekerheid over de toekomst van cryptocurrencies binnen de Verenigde Staten. De nieuwe wet is nog niet gemaakt, maar haar construeren in de vorm die het ontwerp voor ogen heeft lijkt uiterst gevaarlijk.