Cardano oprichter noemt Bitcoin Maxi’s dom

How long will the crypto winter last Cardano's founder provides answers

De CEO van Input-Output Global (IOG) kon het niet uitstaan en noemde Bitcoin maximizers dom. Wat is de reden voor zo’n radicale beoordeling van de BTC gemeenschap door blockchain vertegenwoordiger Cardano?

Grote woorden in een kleine strijd

In een tweet van 9 september deelde Charles Hoskinson de volgende mening met zijn gemeenschap:

“Bitcoin maxi’s zijn meer dan dom. Ik kan niet eens een hard fork van Vasil afdwingen, ook al wil iedereen het.”

De tweet was een reactie op een gesprek dat plaatsvond tussen Altcoin Daily en Twitter gebruiker @btc_bryan_21. De laatste bracht een beschuldiging uit die luidde:

“Hoskinson kan morgen de 45 miljard veranderen. Ethereum ‘verbrandde’ eerder dit jaar munten. Wie beslist dat?”

Hij wees op de vermeende overeenkomsten tussen Ethereum, dat deflatoir wordt door munten te verbranden, en Cardano, dat de macht heeft om zijn aanbod te vergroten of te verkleinen door de beslissing van één persoon. Volgens hem laten beide blockchains dus zien dat ze sterk gecentraliseerd zijn, wat heel anders is dan Bitcoin en ze uiteindelijk in een minderwaardig daglicht stelt.

Voor Hoskinson is zo’n stelling lasterlijk. Hij heeft er herhaaldelijk op gewezen dat hij geen macht heeft om het aanbod van ADA te beïnvloeden. Anderzijds zou het eventueel verbranden van tokens in zijn netwerk vereisen dat de middelen van hun huidige houders uitgeput raken. Zo’n stap is in zijn ogen onaanvaardbaar.

Niet de eerste dergelijke schermutseling met Bitcoin maximalisten

Hoskinson is er al een paar keer in geslaagd een verbale strijd uit te vechten met Bitcoin maximalisten. Hij is bekend om zijn commentaar op uitspraken van mensen als MicroStrategy’s Michael Saylor en BTC ontwikkelaar Jimmy Song. Beide genoemde figuren hebben herhaaldelijk kritiek geuit op netwerken die gebaseerd zijn op de Proof of Stake (PoS) consensus. Volgens Hoskinson zijn deze personen “intellectueel oneerlijk”.

Volgens de Cardano chef heeft de blockchain technologie het recht om te evolueren. Er zijn momenten geweest waarop Hoskinson op de tekortkomingen van Bitcoin wees, wat aanhangers van de grootste van de cryptocurrencies zou kunnen kwetsen. Naar zijn mening zijn BTC maximalisten hypocrieten. Dit uit zich bijvoorbeeld in plannen om de problemen van de munt, zoals zijn gebrek aan schaalbaarheid, op te lossen met een tweede laag. Volgens hem zijn al dergelijke initiatieven echter sterk gecentraliseerd, wat totaal verschilt van het basisontwerp.

Vasil met nieuwe datum vastgesteld

Intussen wacht het Cardano netwerk op zijn nieuwste update, Vasil genaamd. Deze hard fork, oorspronkelijk gepland voor juni, is een paar keer uitgesteld wegens bugs in het netwerk. De definitieve uitroldatum wordt 22 september verwacht. De update zal naar verwachting verbeteringen aanbrengen aan de netwerkcapaciteit en de smart contract functionaliteit.  

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load