90% van alle Bitcoin is gemijnd, nog 119 jaar om de laatste op te graven

90% of all Bitcoin is mined, only 119 years left to dig up the last one

Zoals de chain data laten zien, is 90% van de Bitcoin al online. Hoe is het mogelijk dat er in 12 jaar zoveel gemijnd zijn, en waarom zal het nog 119 jaar duren voor de laatste Bitcoin verworven is?

Nog een mijlpaal

De analytics tools geven aan dat er op 13 december 2021 18,9 miljoen BTC munten in omloop waren op het netwerk. Dat is precies 90%, van de hele voorraad van 21 miljoen van de eerste en meest populaire cryptomunt. Het kostte Bitcoin 12 jaar om zo’n aantal te bereiken. Intussen geven algoritmen aan dat het nog bijna 119 jaar duurt voor de laatste gemijnd is. Dat zal naar verwachting rond het jaar 2140 gebeuren.

Tegelijk zijn er veel schattingen die erop wijzen dat de hoeveelheid Bitcoin die werkelijk in omloop is nog minder is. Dit komt omdat veel van de eigenaars in de loop der jaren de toegang tot hun geld zijn kwijtgeraakt. Dit aantal zou wel eens 20% van het huidige aanbod kunnen zijn.

Waarom zo lang wachten op de laatste Bitcoin?

Bitcoin werkt op een mijnconsensus die ondersteund wordt door gebeurtenissen die halvings genoemd worden. Deze vinden periodiek om de 4 jaar of zo plaats, of meer specifiek, om de 210.000 BTC blokken. Het verkrijgen van Bitcoin is een beloning voor het ondersteunen van het netwerk en het verwerken van de transacties die erin gebeuren. Deel uitmaken van de technologie bij het ontstaan ervan, toen Bitcoin net vorm kreeg, leverde dus winsten op van ongeveer 50 BTC per blok. Dit is veranderd met de opeenvolgende halvings, waarvan we er tot nu toe drie hebben meegemaakt. En deze waren opeenvolgend:

– Halvering 1 – 28 november 2012 – waardoor de beloning per blok tot 25 BTC daalde,

– Halvering 2 – 9 juli 2016 – waarbij de beloning per blok tot 12,5 BTC wordt verlaagd,

– Halvering 3 – 11 mei 2020 – verlaging van de beloning per blok tot 6,25 BTC.

Rekening houdend met alle bovenstaande aspecten zien we dat door de toenemende moeilijkheidsgraad van het mijnen, de beloning per blok om de 4 jaar of zo gehalveerd wordt. Als gevolg van het gebruikte algoritme zal dit proces doorgaan tot ongeveer 2140, wanneer de succesvolle verwerking van transacties de beloning met minder dan 0.2 BTC zal doen toenemen.

Hoe vroeger hoe beter

Het geloof van de eerste mijnwerkers in de kracht van Bitcoin had dus het recht hen, op den duur, rijk te maken. Niet iedereen volhardde echter in dat geloof, en daardoor blijft de toegang tot veel reeds gemijnde Bitcoins onbereikbaar. De extractie-technologie was gemakkelijk te gebruiken, natuurlijk, maar het was moeilijker de opgegraven munten veilig op te slaan. Tegenwoordig liggen de zaken heel anders. Wallets voor het opslaan van cryptocurrencies zijn talrijk. Je kunt erover lezen in het artikel getiteld “Crypto Wallets”.

De economie van Bitcoin is van dien aard dat ze, ten opzichte van de traditionele financiën, op tegengestelde veronderstellingen berust. Naarmate geld op de markt overvloediger wordt, wordt Bitcoin op zijn beurt schaarser in omloop. Het is een deflatoir goed.

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load