Bitcoin’s onchain statistieken niet zo slecht als de prijs doet vermoeden

Bitcoin's onchain metrics aren't as bad as the price suggests (1)

De prijsactie op de grafiek van Bitcoin schept met de dag meer onzekerheid. Angst heeft de markt overspoeld, wat ook tot gevolg heeft dat veel altcoin posities verzwakken. Is er echt iets te vrezen?

Veel hangt af van je gezichtspunt

Het blijkt dat de perspectieven verschillen, afhankelijk van wat we als bepalend voor de huidige situatie nemen. In dit artikel willen we enkele basisgegevens over de Bitcoin blockchain bekijken. Maar laten we eerst even onze aandacht richten op de toestand van de wereldeconomie. 

Wat hier opvalt is de inflatie die in een duizelingwekkend tempo voortschrijdt, vaak aanzienlijk vooruitlopend op de voorspellingen van economen. Natuurlijk wordt het meest gepraat over de Verenigde Staten, waar de statistieken meedogenloos zijn. Uit gegevens voor december blijkt dat de koopwaarde van geld daar met 7% op jaarbasis is gedaald. Dit is het hoogste geregistreerde resultaat in 40 jaar. Misschien is de inflatie tijdelijk, althans dat is wat politici zeggen. Hun eerdere beweringen zijn echter niet bevestigd door officiële gegevens, waardoor sociale onzekerheid ontstaat. Het gevolg is een behoefte om activa af te dekken en schaarse assets te kopen om verliezen als gevolg van inflatie te voorkomen. Dit zou een bullish signaal voor Bitcoin kunnen zijn.

Tegelijk bestrijden de regeringen de situatie die ze aantreffen met de best mogelijke middelen. De belangrijkste is het verhogen van de rente. Op dit moment moeten we de effecten van deze acties nog zien. Wat we wel weten is dat een verkrappend monetair beleid op zijn beurt een negatief effect heeft op de waardestijging van Bitcoin, omdat dit kapitaal wegtrekt uit schaarse goederen. We zien dus op korte termijn tegenstrijdige signalen.

Prijsgrafiek en gegevens over de keten

Als we naar de grafiek kijken, zien we dat de prijs van BTC precies op de lange-termijn support lijn staat. Deze dateert van de zomer van 2020 toen Bitcoin een driejarige periode van daling doorbrak. Dit punt is een kritisch punt, maar het is ook heel sterk. 

Tegelijkertijd zien we op een andere grafiek een ATH. Dit is natuurlijk de Hash Rate, die zowel de verhuizing van miners uit China als de recente moeilijke politieke situatie in Kazachstan behoorlijk sterk heeft overleefd.

glassnode-studio_bitcoin-mean-hash-rate.png

Een belangrijke grafiek die, net als de Bitcoin prijs, zijn kritieke steunpunt aan het vinden is, is de Dormancy Flow. Dit wordt ons meegedeeld door de bekende on-chain analist Will Clemente, die de aandacht vestigt op het gebied dat Bitcoin bereikt heeft. Dit is de zesde ooit geregistreerde potentiële bodem in de waardering van de grootste cryptocurrency, en tegelijk een gebied van waaruit herhaaldelijk een belangrijke opleving heeft plaatsgevonden. Ondubbelzinnig is dit een bijzonder bullish signaal.

dormancy flow.jpg

Daarentegen zijn de BTC reserves op exchanges gestaag gedaald. Als we geen nieuwe munten zien binnenkomen, betekent dit dat niet veel investeerders bereid zijn hun fondsen tegen de huidige prijzen te liquideren.

Bitcoin Exchange Reserve - All Exchanges.png

Soms is een van de redenen voor dalingen het zogenaamde ‘’overleverage’’. Dit betekent dat handelaren overdreven optimistisch zijn over de situatie op de grafiek en een groot aantal groeiposities met hefboom openen. Hoewel er momenteel steeds meer hefboomposities op de markt zijn, zijn ze ook steeds gelijkmatiger verdeeld. Dit is te zien in de grafiek Financieringspercentages. Kijken we naar de gegevens die het ons oplevert dan zien we dat het sentiment begint te egaliseren. 

Bitcoin Funding Rates - All Exchanges.png

Deze laatste metriek geeft aan dat zowel de Bulls als de Bears niet voorop lopen. Dit kan wijzen op een mogelijke periode van zijwaartse beweging. Maar als we de in dit materiaal aangehaalde gegevens verder bekijken, kunnen we vermoeden dat de huidige situatie iets optimistischer is dan de prijs doet voorkomen.

Łukasz

Łukasz

Market Analyst

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More analyses

All articles loaded
No more articles to load

More news

XRP reaches another milestone - number of active unique addresses rises to record levels

XRP presteert beter dan Bitcoin en Ethereum

In de afgelopen week deed XRP het qua kapitaalstromen duidelijk beter dan zijn belangrijkste rivalen Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH). Bovendien noteerde het een indrukwekkende instroom van…
Solana and Avalanche on the eye of investment funds

Solana en Avalanche in het vizier van beleggingsfondsen

Twee alternatieve munten, Solana (SOL) en Avalanche (AVAX), krijgen steeds meer belangstelling en trekken achtereenvolgens de aandacht van beleggingsfondsen. Hoewel bitcoin (BTC) de belangrijkste focus blijft, winnen…
All articles loaded
No more articles to load

Learn more

Cryptocurrency wallets

Cryptocurrency wallets

We spraken over veiligheid bij het handelen in cryptocurrency in een artikel met de titel “Online veiligheid“. We vermeldden ook…
Crypto hardware wallets

Cryptocurrency hardware wallets

Uit het artikel getiteld “Cryptocurrency wallets” kan je leren over de verschillende soorten wallets. De verschillende soorten wallets worden daar…
Trading cryptocurrencies

Handelen in cryptocurrency

In de cryptocurrency markt, heb je te maken met veel mogelijkheden om in cryptocurrency te investeren of cryptocurrency te kopen…
How to file cryptocurrency taxes

Belasting op cryptocurrencies in Europa

Cryptocurrencies winnen steeds meer aan populariteit en worden langzamerhand een algemeen aanvaard betaalmiddel. Omdat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in…
All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load