Bitcoin wint in prijsstabiliteit, hoe reageren altcoins hierop?

Bitcoin is gaining relative stability, how do altcoins react to this

Terwijl bitcoin rond $30.000 schommelt, wacht de altcoin markt op de volgende belangrijke beweging. Laten we eens kijken naar de situatie op de grafiek van de grootste cryptocurrency en naar de reacties van kleinere coins in de lijst.

Stagnatie zet door

Sinds 10 mei, toen Bitcoin voor het eerst het $ 30.000 niveau aantikte, is er nauwelijks een dag waarop het deze grens niet van onder of boven overschreden heeft. Zo kunnen we zien dat de prijs van Bitcoin zich stabiliseert. Gezien de volumes lijkt dit gebied echter geen betrouwbare steun te zijn.

Niettemin lijkt een kortetermijn ‘relief’ rally nog steeds waarschijnlijk. Vrij duidelijke resistance voor het kan de vroegere supportlijn van de lange termijn trend blijken te zijn (gele kleur), of de ondergrens van het stijgende kanaal dat BTC tot begin mei begeleidde.

Een andere curiositeit is het gedrag van de Hash Ribbons indicator, die voor het eerst in zeer lange tijd suggereert dat de kosten van het delven van Bitcoin precies gelijk zijn aan de marktwaarde ervan. Dit feit kan tot de capitulatie van de miners leiden. Historisch bekeken nemen we geen regel waar wat betreft het gedrag van de prijs in vergelijkbare perioden, maar het is ongetwijfeld een verontrustend signaal.

Overheersing van BTC

Overgaand op altcoins, is het essentieel aandacht te besteden aan de dominantie van Bitcoin. Zoals we weten komen altcoins vooral op de voorgrond als Bitcoin belangrijke niveaus bereikt. Ondertussen zit BTC er tussenin. Van bovenaf zien we een veelvuldig reactiegebied van 50% en van onderaf de grens van de dalende driehoek van waaruit de uitbraak plaatsvond en die nog niet als steun getest is. Dit betekent dat er een grote kans is dat BTC van de eerstgenoemde opkrabbelt en zo de alt versterkt. De neerwaartse beweging kan echter al veel eerder plaatsvinden, wat kan leiden tot een onverwachte reactie van kleinere munten en een test van het uitbraakniveau in eerste instantie.

Ethereum speelt de divergentie uit

In de vorige analyse keken we naar Ethereum grafiek waarop een zeer duidelijke bearish RSI divergentie te zien was. Dit resulteerde in dalingen die ETH opnieuw naar het $1700 niveau duwen. Volumes verzwakken, MACD verzwakt ook. Deze situatie kan dalingen suggereren tot zelfs het niveau van USD 1420. Een mogelijke uitbraak zal resulteren in een aanval op USD 2000.

Solana zeer wispelturig

Onder de topcoins vertoont Solana een bijzonder hoge volatiliteit. Bovendien kunnen we de laatste dagen op zijn grafiek talrijke RSI divergenties opmerken, zowel bullish als bearish, die elkaar achtereenvolgens tegenspreken. De volumes lijken hoger te zijn dan op de andere grote munten, maar inspireren nog steeds niet tot groot optimisme. Aan de andere kant is duidelijk een dalende vlag zichtbaar, die mogelijke levels voor de SOL prijs kan suggereren. Bij aanzienlijke dalingen van Bitcoin lijkt een Solana daling tot $20 vrij waarschijnlijk. Anderzijds kunnen we in het geval van stijgingen zelfs 70 USD verwachten.

Avalanche met een zeer duidelijke resistance en support

Afgezien van het feit dat Avalanche op het moment van schrijven van deze tekst in een zeer historisch belangrijk steungebied ligt, zijn de verdere potentiële levels ervan duidelijk zichtbaar. Vanaf de top zien we weerstand bij $40, terwijl we vanaf de bodem sterke verdere steun zien bij $10. De MACD lijkt te verzwakken, wat het recht heeft op verdere verkoopdruk aan te sturen, maar dit zal, net als bij andere munten, vooral van de Bitcoin afhangen.

Picture of Łukasz

Łukasz

Market Analyst

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More analyses

All articles loaded
No more articles to load

More news

XRP reaches another milestone - number of active unique addresses rises to record levels

XRP presteert beter dan Bitcoin en Ethereum

In de afgelopen week deed XRP het qua kapitaalstromen duidelijk beter dan zijn belangrijkste rivalen Bitcoin (BTC) en Ethereum (ETH). Bovendien noteerde het een indrukwekkende instroom van…
Solana and Avalanche on the eye of investment funds

Solana en Avalanche in het vizier van beleggingsfondsen

Twee alternatieve munten, Solana (SOL) en Avalanche (AVAX), krijgen steeds meer belangstelling en trekken achtereenvolgens de aandacht van beleggingsfondsen. Hoewel bitcoin (BTC) de belangrijkste focus blijft, winnen…
All articles loaded
No more articles to load

Learn more

Cryptocurrency wallets

Cryptocurrency wallets

We spraken over veiligheid bij het handelen in cryptocurrency in een artikel met de titel “Online veiligheid“. We vermeldden ook…
Crypto hardware wallets

Cryptocurrency hardware wallets

Uit het artikel getiteld “Cryptocurrency wallets” kan je leren over de verschillende soorten wallets. De verschillende soorten wallets worden daar…
Trading cryptocurrencies

Handelen in cryptocurrency

In de cryptocurrency markt, heb je te maken met veel mogelijkheden om in cryptocurrency te investeren of cryptocurrency te kopen…
How to file cryptocurrency taxes

Belasting op cryptocurrencies in Europa

Cryptocurrencies winnen steeds meer aan populariteit en worden langzamerhand een algemeen aanvaard betaalmiddel. Omdat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in…
All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load