Branche steun voor Ripple zorgt ervoor dat SEC de rechtbank om meer tijd vraagt om te reageren

Support from sector for Ripple causing SEC to ask court for more time to respond

Kan het zijn dat de industrie zijn krachten begint te bundelen en zo Ripple steunt in zijn juridische strijd met de SEC? Daar zijn veel tekenen van, want het aantal Amicus Briefs dat de rechtbank heeft ontvangen, zorgt ervoor dat de SEC meer tijd vraagt om te reageren.

Amicus Briefs steunen Ripple

Twaalf – dat is precies hoeveel deskundigenrapporten die Ripple’s kant van het verhaal ondersteunen bij de rechtbank zijn ingediend. Dit feit wordt trots aangekondigd door de CEO van het bedrijf, Brad Garlinghouse, op zijn Twitterprofiel:

“Voor degenen die tellen: er zijn 12 (!) amici briefs verstuurd. Dit is in dit stadium ongekend. Elk verklaart – op zijn eigen unieke manier – de onherstelbare schade die de SEC zal toebrengen aan elk aspect van de Amerikaanse crypto-economie als ze haar zin krijgt.”

Met zo’n grote respons heeft de SEC de rechtbank verzocht om een verlenging van de tijd om deze verslagen te bestuderen en dus verder te behandelen. De voorlopige sluitingsdatum voor deze fase van de hoorzitting is 15 november, maar op verzoek van de SEC kan dit twee weken worden uitgesteld, tot 30 november. 

Verdere moties en reactie van Ripple

De SEC, geconfronteerd met zoveel steun van zowel fintechbedrijven als crypto exchanges (waaronder Coinbase), heeft besloten de rechtbank te vragen om verdere faciliteiten, of in sommige gevallen beperkingen. Een van de aanpassingen zou zijn om de paginagrenzen voor antwoordbrieven te verhogen van 45 naar 55, en de Commissie vroeg ook dat er na 11 november geen Amicis-brieven meer konden worden ingediend.

Het is vermeldenswaard dat Ripple heeft besloten de verzoeken van de SEC te steunen en daarmee de Commissie in staat te stellen deze goedkeuringen voor de rechter te vragen.

Amicus Briefs – we leggen uit wat ze zijn

Amicus Briefs zijn een tamelijk belangrijk instrument in rechtszaken, zij het onder verschillende veronderstellingen in verschillende rechtsgebieden. Het is gemeengoed om Amicus Briefs ‘friend-of-the-court opinions’ te noemen. De rechter heeft het recht dit type advies te gebruiken wanneer hij geen volledige kennis heeft op het gebied waarover hij oordeelt. Vervolgens vraagt zij deskundig advies aan degenen die actief zijn in het betreffende segment.

De Amicus Reports die zojuist zijn ingediend komen voornamelijk van bedrijven die min of meer getroffen zijn door de procedure die de SEC tegen Ripple heeft aangespannen. Ze leggen onder andere uit wat de gevolgen van deze rechtszaak zijn voor henzelf en voor de economie van de VS. 

Ripple wees erop dat maar liefst 12 Amicus Briefs nog niet gezien zijn ingediend in de procesfase. Belangrijk is dat hun aantal de komende dagen nog kan toenemen.

Disclaimer: Blockbulletin does not take accountability of investments based on the information of the website. We highly advice readers to make extensive research prior to any invest

Share this article

More news

All articles loaded
No more articles to load

Knowledge Base

It seems we can't find what you're looking for.

Analyses

All articles loaded
No more articles to load

Latest news

All articles loaded
No more articles to load