Wereldbank toont twijfels bij invoering van Bitcoin (BTC) in El Salvador

World Bank doesn’t show support with El Salvador accepting Bitcoin

Op 8 juni 2021 stemde het Salvadoraanse Congres voor de invoering van een wet die Bitcoin (BTC) een officieel betaalmiddel maakt. Deze wet maakt het onder andere mogelijk om belastingen te betalen, leningen af te sluiten, of betaald te worden in Bitcoins! Nadat de wet was aangenomen, vroeg de Salvadoraanse minister van Financiën, Alejandro Zelaya, de Wereldbank om technische hulp. Geen enkel land had Bitcoin ooit op zo’n grote schaal ingevoerd. Helaas kreeg de minister een ferm “nee” te horen.

Wereldbank – wat is deze instelling?

De Wereldbank is geen bank in de klassieke zin van het woord, zoals de meesten van ons misschien denken. De term verwijst naar twee VN-organisaties die binnen de Wereldbankgroep werken. Deze instellingen beogen de aangesloten landen financiële leningen tegen gunstige voorwaarden te verstrekken, subsidies te verstrekken en ook hulp te bieden bij de armoedebestrijding. Ze geven ook financiële steun op gebieden als gezondheidszorg, milieubescherming en onderwijs.

El Salvador introduceert Bitcoin als officieel betaalmiddel’

De voorliefde van de Salvadoraanse president Nayiba Bukele voor cryptocurrencies is al algemeen bekend. Al enkele jaren voert hij consequent beleid dat moet leiden tot de invoering van cryptocurrency als officieel betaalmiddel in El Salvador. Eindelijk, in 2021, lukte het hem. Bukele beweert dat Bitcoin (BTC) de munteenheid van de toekomst is. Hij voorspelt dat de invoering ervan als officieel betaalmiddel El Salvador economische groei zal brengen, innovatie zal doen toenemen en de toeristische sector zal ontwikkelen. Het idee heeft zowel krachtige steun als felle kritiek gekregen.

Tegenstanders van de invoering van Bitcoin in El Salvador

De Wereldbank heeft officieel kritiek geuit op het idee om Bitcoin als betaalmiddel in te voeren. Het rechtvaardigt deze kritiek met het argument dat Bitcoin een groot witwas potentieel creëert. De wet heeft ook andere tekortkomingen, onder meer op het gebied van milieu en transparantie. 

Andere belangrijke financiële organisaties zoals het Internationaal Monetair Fonds(IMF) en de Bank voor Internationale Betalingen(BIS) en zelfs JP Morgan hebben op dezelfde manier gereageerd als de Wereldbank. Deze organisaties zijn altijd al op hun hoede geweest voor cryptocurrencies, en Bukele’s ondoordachte acties versterken deze mening alleen maar. De Salvadoraanse president is immers zo begaan met het aantrekken van investeerders dat het hem niet kan schelen waar de Bitcoins (BTC) vandaan komen, en of ze werkelijk van een illegale bron afkomstig zijn. Het wetsvoorstel van de president heeft ook nog een ander nogal verontrustend aspect: het voorziet in een 0% belasting op vermogenswinsten die gemaakt worden bij de handel in Bitcoin. 

Voltooiing

Bitcoin (BTC) als officieel betaalmiddel invoeren, vooral in een land als El Salvador, waar een groot deel van de bevolking niet eens een bankrekening heeft, is een krankzinnig idee. Zo wordt het ook beoordeeld door grote en gerespecteerde financiële instellingen. De tijd zal leren of het een geslaagd idee blijkt te zijn. 

Disclaimer: Blockbulletin is niet verantwoordelijk voor investeringen op basis van de informatie op de website. Wij raden de lezers ten zeerste aan uitgebreid onderzoek te doen alvorens te investeren

Deel deze post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
El Salvador plans to build a Bitcoin City

El Salvador is van plan een Bitcoin stad te bouwen

El Salvador’s eigen progressie van Bitcoin adoptie vertraagt niet. Dit keer heeft president Nayib Bukele plannen aangekondigd om een Bitcoin stad te bouwen. Hiervoor zullen speciale obligaties worden uitgegeven, die gebaseerd zullen zijn op de koning van de cryptocurrencies. Een onderneming als nooit

Read More »

Populair Nieuws