Ethereum hashrate bereikt recordhoogte, na door China aangekondigde consolidatie

Ethereum

In mei 2021 deed Peking hernieuwde pogingen om de cryptocurrency industrie in China te reguleren. Verwijzend naar de slechte toestand van het milieu en de noodzaak om elektriciteit te besparen, die immers cruciaal is voor het delven van cryptocurrencies, verbood de Chinese regering de praktijk van het minen en uitwisselen van digitale tokens. Dit heeft een migratie van miners uit China naar andere delen van de wereld veroorzaakt, en ook een waardedaling van de belangrijkste cryptocurrencies: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en Cardano (ADA). Desondanks heeft de hashrate van Ethereum onlangs nieuwe records bereikt. Dus wat gebeurt er momenteel op de markt?

Wat is hashrate?

Hashrate is een maat voor de rekenkracht per seconde die bij het minen gebruikt wordt. Met andere woorden, hashrate is de snelheid waarmee tokens gemined worden in een bepaalde blockchain. Het wordt gemeten in eenheden van hash/seconde, wat betekent hoeveel berekeningen per seconde kunnen worden uitgevoerd. 

Ethereum (ETH) hashrate records

Ethereum’s record hashrate was 715.4 TH/sec en werd geregistreerd in september 2021. Ter vergelijking, het vorige record was 632.8 TH/s en werd gemeten op 19 mei 2021. Het nieuwe record van meer dan 715 TH/s wijst erop dat miners het migratieproces na China’s herstructurering van de wet al voltooid hebben.

Maar het waren niet alleen de acties van China die in dit geval vragen opriepen. Het Ethereum netwerk onderging onlangs veranderingen die nodig waren voor de verdere ontwikkeling ervan. Dit slaat natuurlijk op de London hard fork die begin augustus 2021 werd doorgevoerd. Deze hard fork leidde tot de migratie van Ethereum van proof-of-work (PoW) naar Proof-of-Stake (PoS).

Velen geloofden dat er met de Ethereum upgrade een massale terugtocht was naar andere verwante netwerken zoals Solana. In tegenstelling tot de veronderstellingen zijn de Ethereum miners dit ecosysteem echter trouw gebleven en zijn ze voortdurend bezig met het minen van nieuwe tokens. Dit is niet verwonderlijk als je de groeiende vraag naar NFT tokens en gedecentraliseerde toepassingen uit de DeFi sector in ogenschouw neemt.

Opleving van niet alleen Ethereum

Alles wijst erop dat na de repressie waarmee China te maken kreeg, miners langzaam weer beginnen op te leven en weer tokens gaan minen, en niet alleen van het Ethereum netwerk. In feite kunnen we onlangs een toename waarnemen van de hashrate van de tot nu toe populairste blockchain – Bitcoin (BTC). Het lijkt er dus op dat er een betere plek gevonden is om cryptocurrencies te minen.

Disclaimer: Blockbulletin is niet verantwoordelijk voor investeringen op basis van de informatie op de website. Wij raden de lezers ten zeerste aan uitgebreid onderzoek te doen alvorens te investeren

Deel deze post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
El Salvador plans to build a Bitcoin City

El Salvador is van plan een Bitcoin stad te bouwen

El Salvador’s eigen progressie van Bitcoin adoptie vertraagt niet. Dit keer heeft president Nayib Bukele plannen aangekondigd om een Bitcoin stad te bouwen. Hiervoor zullen speciale obligaties worden uitgegeven, die gebaseerd zullen zijn op de koning van de cryptocurrencies. Een onderneming als nooit

Read More »

Populair Nieuws