Belasting op cryptocurrencies in Europa

How to file cryptocurrency taxes

Cryptocurrencies winnen steeds meer aan populariteit en worden langzamerhand een algemeen aanvaard betaalmiddel. Omdat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in het onderwerp van handel in cryptocurrencies, besloten we de kwestie van de belastingen die ermee samenhangen eens nader te bekijken. Zeker, velen van ons vragen zich af: moeten we belasting betalen bij het uitvoeren van transacties met cryptocurrencies? Is de transactie zelf in verband met de aankoop van cryptocurrency belast? Omdat veel landen cryptocurrencies nog steeds niet als officieel betaalmiddel erkennen, of ze niet als “echt geld” zien. Deze vragen roepen steeds weer twijfels op. Laten we eens kijken hoe de belastingheffing op cryptocurrencies eruit ziet aan de hand van een voorbeeld van verschillende landen in Europa.

Polen

We beginnen in Polen. De Poolse financiële toezichthouder erkent cryptocurrencies al jaren niet als volwaardige betaalmiddelen, terwijl de handel erin 100% legaal is en er belasting over betaald moet worden. Omdat de handel in cryptocurrencies door de Poolse wet als geldelijk inkomen wordt aangemerkt, geldt bij de afrekening de algemene belastingschaal: 18% tot PLN 85.500, en 32% boven dat bedrag. Een bedrijfsactiviteit wordt volgens de forfaitaire belasting verrekend, en betaalt dus 19%, ongeacht het bedrag van de ontvangen inkomsten. In het geval van cryptocurrencies is de BTW niet van toepassing.

Nederland

De Nederlandse regering beschouwt cryptocurrencies als “ruilobjecten” en daarom worden ze belast volgens de daar geldende percentages.

Duitsland

In Duitsland worden cryptocurrencies niet als handelswaar beschouwd, zodat als de meerwaarde van een handelaar niet meer dan € 600 bedraagt, hij er geen belasting over hoeft te betalen. Anderzijds, als de handelaar de cryptocurrency na een jaar of langer verkoopt, is zijn winst ook vrijgesteld van belasting, hoe groot die ook mag zijn. Anders betaalt hij een inkomstenbelasting van 25%. 

Verenigd Koninkrijk

De Britse overheid erkent cryptocurrencies als activa en daarom is cryptocurrency zelf vrijgesteld van BTW. Winsten die met cryptocurrencies gemaakt worden, moeten echter wel verantwoord worden. Miners moeten daarom bedrijfsinkomstenbelasting betalen tegen een tarief van 20%. Vermeldenswaard is dat in het VK de belastingvrije som maar liefst 11.300 pond per persoon bedraagt.

Italië

In Italië worden cryptocurrencies niet belast.

Spanje

Spanje is in het stadium waarin het belastingvoordelen overweegt voor bedrijven die cryptocurrencies gebruiken. Er is een wetsontwerp ingediend, dat echter nog niet in werking is getreden.

Frankrijk

In Frankrijk worden inkomsten uit cryptocurrencies belast tegen 19%. De Franse regering heeft ook een belasting op het delven van cryptocurrencies ingevoerd, die 45% bedraagt.

Disclaimer: Blockbulletin is niet verantwoordelijk voor investeringen op basis van de informatie op de website. Wij raden de lezers ten zeerste aan uitgebreid onderzoek te doen alvorens te investeren

Deel deze post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Top berichten