Wat is SegWit?

What is Segregated Witness Segwit

Bitcoin (BTC) is een vluchtig bezit, niet alleen vanwege zijn prijs. De oplossingen die er in gebruikt worden zijn ook in ontwikkeling. Dat was nodig voor de toenemende adoptie. De invoering van de Segregated Witness (SegWit) technologie is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo’n evolutie. Wat het is en hoe belangrijk het is voor het gebruik van de koning van de cryptocurrencies, vertellen we je in dit artikel.

Segregated Witness als ondersteuning voor schaalbaarheid

Naarmate het aantal gebruikers van Bitcoin (BTC) groeide, nam ook het aantal transacties dat het netwerk moest uitvoeren toe. Dit ging ook gepaard met steeds hogere vergoedingen, die de cryptocurrency grotendeels belemmerden en investeerders ontmoedigden.

Met hulp kwam de invoering van SegWit. Die vond plaats op 24 augustus 2017. De technologie bracht veel voordelen met zich mee. Onder andere werd de zogenaamde transactievervalsbaarheid, de mogelijkheid om een reeds ondertekende transactie te wijzigen door de identifier ervan te herschrijven, opgeheven.

Ook werd het Lightning Network protocol ingevoerd, dat het mogelijk maakte om onmiddellijk microtransacties op het Bitcoin netwerk te doen. Een andere interessante verandering was de creatie van de veilige Hash Time Locked Contracts. Dit houdt in dat geld tijdelijk wordt bevroren terwijl het wordt overgemaakt. Het werkte als er een probleem optrad of als de overdrachtsvoorwaarden niet vervuld waren. 

Na enige tijd worden de fondsen ontgrendeld en teruggegeven aan de wallet van de gebruiker die de transactie probeerde. 

Het allerbelangrijkste is dat dankzij SegWit de transactiekosten aanzienlijk verlaagd werden. Het netwerk kon zo meer transacties uitvoeren en het aantal transacties per blok verhogen.

Elk blok heeft een beperkte capaciteit, namelijk 1 MB. Jammer genoeg raakte die verstopt met opgehoopte en voor overdracht noodzakelijke informatie. SegWit kwam te hulp en introduceerde een belangrijke verandering. Het kwam tot de scheiding van informatie over de transactie (Segregated) en de handtekening ervan (Witness). Door handtekeningen te elimineren en ze als het ware naast de transactie te plaatsen, werd een enorme hoeveelheid ruimte bespaard. Het blok won zo aan capaciteit.

De invoering van de SegWit functionaliteit was lang omstreden. Veel miners waren het niet eens met deze oplossing, wat op den duur leidde tot de splitsing van het Bitcoin netwerk en het ontstaan van een nieuwe cryptocurrency genaamd Bitcoin Cash (BCH). Bitcoin Cash wilde de toen nieuwe oplossing niet implementeren. In plaats daarvan besloot het de blokgrootte te vergroten tot 8 MB.

Segregated Witness gebruiken houdt in dat je het juiste adres gebruikt. In dit geval gebruiken we adressen in Bech32 formaat, die altijd beginnen met de tekens bc1. Ze bevatten geen hoofdletters. Wat betreft Native Segwit adressen, is het het handigst om die te gebruiken die met het cijfer 3 beginnen.

De overgrote meerderheid van de cryptocurrency wallets op de markt is volledig compatibel met de SegWit update, dus we hoeven geen extra bewerkingen uit te voeren om onze transactie snel en goedkoop te maken.

SegWit komt niet alleen de gebruiker ten goede, maar vooral ook het netwerk

De invoering van Segregated Witness in het Bitcoin netwerk, was een noodzakelijke actie voor de verdere ontwikkeling en aanpassing van de koning van de cryptocurrencies. De gevolgen waren al te zien in 2017, waar de prijs van Bitcoin dankzij de veranderingen snel omhoog schoot. Deze operatie verminderde de overdrachtskosten sterk en droeg aanzienlijk bij aan de ontlasting van het netwerk. 

Disclaimer: Blockbulletin is niet verantwoordelijk voor investeringen op basis van de informatie op de website. Wij raden de lezers ten zeerste aan uitgebreid onderzoek te doen alvorens te investeren

Deel deze post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Top berichten